Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Újra Ózdért Egyesület választási nyilatkozata

Készült a 2010. évi

Önkormányzati választások előtt.

Ebben a nyilatkozatban szeretnénk felvázolni, hogy az Egyesület véleménye szerint milyen Ózd jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzete, milyen kihívásokra kell  az új polgármesternek választ adni, megoldást találni. Meg van-e ezek megoldására a felkészültsége, kapcsolatrendszere. Megvannak-e ezen kihívás megoldásához a megfelelő befolyásos támogatói.

Álom: A város központjában a lebontott gyár kísértet kastélyai várják, hogy piaci zsongás, turisták és iskolás gyermekek hangja töltse be megújult termeit. Városszerte pedig, a gyommal benőtt csipkerózsika álmukat alvó ipari üzemek épületei várják az életre keltő királyfit, aki elhozza a város társadalmi békéjét is. A királyfi eddig még nem jött, de álmainkban azt reméljük, hogy ebben az új négy éves kormányzati ciklusban megérkezik.

Jelenlegi helyzet: A rendszert váltó pártok első kormányai Ózdnak és térségének a hanyatlást hozták. Emberek ezreinek munkahelye szűnt meg, a kohászat és a bányák bezárásával, a szolgáltató üzemek, a termelő szövetkezetek és a nőket foglalkoztató ruhagyárak megszűnésével, az egykor oly büszke, sok ezres ózdi munkástömegnek a munkanélküliség, az egészségügyileg leszázalékoltak gyengécske jövedelme, vagy az sem maradt meg.

 A ma is létező rendszerváltó pártok országos vezetői azóta sem ismerték fel hibájukat, nem fordítanak külön figyelmet, nem hoznak kivételes intézkedéseket a többszörösen hátrányos helyzetbe került, önmagában megújulni képtelen város érdekében. A város vezetői pedig könnyen lemondtak a cáfolhatatlan igazunkról. Ami hiba volt.

A jelenlegi saját gazdasági és innovációs önerőnk viszont nem elég a változtatásra. Ezt jelzi, hogy az ezer lakosra jutó vállalkozások száma nem éri el az országos átlag harmadát sem, hogy a személyi jövedelemadót képező jövedelem egy lakosra jutó hányada alig haladja meg az országos átlag felét.

Hogy a sok év munkájával megszerzett lakóhelyek az országos átlag negyedét sem érik, hogy a szegénység tovább mélyült, hogy jelenleg a 6-14 éves korosztályú gyermekek 74,8%-a már hátrányos és veszélyeztetett helyzetű.

Ezek bizonyítják, hogy Ózd város és vele a térség társadalmi, gazdasági, szociális és foglalkoztatási gondjai is egyre mélyültek. A város fiatalság és értelmiségmegtartó ereje, tudáskészlete és szellemi tőkéje folyamatosan csökkent, elfogadhatatlanná mélyült a morális válság.

Ózd városában a regisztrált munkanélküliek száma ez év áprilisában 4600 fő és az utolsó 10 évben nem csökkent, hanem több mint duplája nőtt, annak ellenére, hogy a városban élt értelmiségiek, szakmunkások nagy része elköltözött, vagy külföldön vállalt munkát.

Ez abból adódik, hogy nem volt és jelenleg sincs a pártokkal és kormányzati szervekkel közösen kialakított válságkezelési koncepció és támogatási terv, mely a válságkezelés módját, ütemét, a lakosság által is ismert és elfogadott fejlesztési stratégiát tartalmazza.

Ez a szégyenteljes ózdi társadalmi valóság ki kell hogy kényszerítse a kormány segítségével a hatékony és gyors válságkezelést. Nem engedhető meg az állami és kormányzati felelősség elsikkadása, azért sem, mert a válsághelyzetet kormányzati intézkedések generálták.

Újságcikk részlet: ÓZDIKÖRKÉP /2010.05.07./ Orbán Viktor: - „Ráadásul nem is a végére hagyom ezt a térséget, hanem inkább az elejére veszem, mert most már nincs messze, hogy megalakuljon egy új kormány, és Magyarország egy új irányba induljon el. Szerettem volna, ha a kormánymegalakulásának utolsó, friss élménye erről a térségről szól, mert úgy látom, hogy minél nagyobb a baj, annál gyorsabb segítségre van szükség. És következő kormánynak bizony sok dolga lesz azzal, hogy segítséget tudjon adni, és rendeződni tudjanak a most felfordulásra emlékeztető állapotok.”

Amit várunk: Rövid időn belül el kell készíteni a kormányzattal együttműködve, olyan általa támogatott válságkezelő, gazdasági és társadalmi építő csomagot, mely ebben a ciklusban legalább megállítja a társadalmi és gazdasági helyzet romlását, és ezzel alapot teremt a jövő építéséhez.

A helyi természeti adottságokat, gazdasági viszonyunkat kihasználva meg tudja teremteni a nagyszámú roma lakosság szociális, lakhatási, foglalkoztatási és iskoláztatási helyzetét.

A gettósodott város- és településrészek rehabilitációját a helyi vállalkozók aktivizálásával és főleg az ott lakó helyi munkavállalók részvételével.

A magasabb képzettségű emberek foglalkoztatását biztosító munkahelyek létrehozását és az ezekhez igazodó képzés és oktatás megvalósulását.

A meglévő társadalmi és személyes vagyonunk megőrzését. A város és a térségi községek hagyományrendszerének megőrzését és fejlesztését.

A működő intézményrendszerek minőségi fejlesztését, a középtávú országos és uniós elvárásoknak való megfelelést.

Stratégiaváltásra van szükség, nem lehet hagyni, hogy az évek óta halmozódó innovációs és demokrácia deficit bebetonozza a munkanélküliséget, annak fokozódását és a következményeibe való belenyugvást. Az érdekérvényesítő és önvédelmi képesség alacsony fokát, a javaslatok, kritikai észrevételek folyamatos sorvadását.

Vágy: A város vezetőjének olyan vitézt várunk, aki elhozza a város felébresztésére a királyfit. Aki a kísértet gyár épületeit hasznosítja. Az alvó üzemi épületekbe munkahelyet teremt, vagy például a volt ruhagyárból nagyszerű öreg otthont csinál, ahol az erre képzett középiskolás lányaink dolgozhatnak.  A szakképzetlen, de munkára vágyó lakosokkal Ózdra vezető utakat épít vagy megnyitja a szénbányákat az erdők irtása helyett. Az új épülő ipari park területét gépek zajával tölti meg és benépesíti a város javára.

 

Készült: 2010. 09. 07. Készítette: Telky János.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.