Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


  Klikk megjelenítendőre!

Levél dr. Orbán Viktor Miniszterelnöknek

Ózd Város Együttélési Kódex - teljes

Ózd Város Együttélési Kódex - kivonat

Levél Ózd város polgármesterének

Levél a Belügyminiszternek

Levél Balogh Zoltán államtitkárnak

Levél Riz Gábor képviselő úrnak

 

 

Feladó: Újra Ózdért Egyesület.
             Civil Ház. 3600 Ózd Árpád vezér út 29.
 
 
dr. Orbán Viktor Úrnak
A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének!
 
 Tisztelt Miniszterelnök Úr!
 
A csatolt levelünkben* egy segélykiáltást és javaslatot küldünk Ózdról, az itt élő emberek tarthatatlan helyzetének jobbítására.
Elsődlegesen nem ingyen pénzt, hanem munkahelyeket és ezen keresztül a társadalmi béke megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítását kérjük Öntől, és ehhez ajánljuk fel segítségünket. 
 
Ózd, 2010. június 7.                       
 
Újra Ózdért Egyesület nevében:
Telky János
elnök

 

* csatolt levél szövege az alábbi:

 

 

Dr. Orbán Viktor Úrnak

A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Társadalmi Egyeztetési Program keretében írásos javaslatot terjesztünk Ön elé, mert a húsz év óta egyre mélyülő válsághelyzet végre hatékony kezelése Ózdon és térségében sürgős és közvetlen kormányzati közreműködést követel. Erre egy széleskörű felhatalmazással bíró kormánybiztos kinevezését tartanánk a legjobb megoldásnak.

 Amennyiben Miniszterelnök Úr javaslatunkat indokoltnak és megalapozottnak tartja, tisztelettel kérjük a szükséges intézkedések megtételére.

 RÖVID HELYZETKÉP:

 A térség társadalmi, gazdasági, szociális és foglalkoztatási helyzete egyre súlyosbodik, fiatalság és értelmiségmegtartó helyzete, tudáskészlete, szellemi tőkéje tragikus mértékben csökken, fogy a lakosság, megállíthatatlanul terjed és mélyül a szegénység és a morális válság, nő a bűnözés.

 Az életszínvonal minőségét jelzi a személyi jövedelemadót képező jövedelem egy lakosra jutó hányada, ami a térségünkben alig haladja meg az országos átlag felét.

 Gazdasági és innovációs önerőnket jelzi, hogy az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma nem éri el az országos átlag harmadát sem.

  2002 januárjában a térségben regisztrált munkanélküliek száma 4729 fő volt, 2010 áprilisában 8026 fő. Az emelkedés mértéke 69,7%.

  Ózd városban a regisztráltak száma 2002-ben 2611 fő, 2010 áprilisában 4601 fő Az emelkedés mértéke 76,2%.

  A városban kialakult válsághelyzet és jövőkép drámaiságát leginkább bizonyító tények:

  2006-ban a 14 év alatti korosztály (6454 fő) 67,7%-a (4370 fő) élt olyan családban, ahol az egy főre eső jövedelem nem érte el a 24.700 Ft-ot,
2247 gyermek esetében ennek még 50%-át sem!

 2010-ben 6 év alatti korosztály 78,8%-a élt a létminimum alatt. 6-14 éves korosztálynak már 74,8%-a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű.

Ez a szomorú és szégyenteljes társadalmi valóság, az Ön által ígért segítséggel, végre ki kell hogy kényszerítse a hatékony válságkezelést és kormányzati cselekvést!

 JAVASOLJUK:

 A térség fejlesztési és válságkezelési feladatainak megvalósulását, széleskörű felhatalmazással rendelkező, kinevezett KORMÁNYBIZTOS segítse és irányítsa, kiemelten az alábbi területeket:

 1.       A térség válságkezelési és fejlesztési középtávú stratégiájának ütemezett kialakítását.

2.       Az Unió-s, a Kormányzati és Minisztériumi pályázati, fejlesztési, válságkezelési programok összehangolását a térségi szükségletekkel.

3.       A térségi vállalkozások fejlődését, aktivizálódási feltételeinek megteremtődését.

4.       A válságkezelés eredményességét biztosító szervezeti és szerkezeti változtatások végrehajtását.

5.       A munkaerő-közvetítés és kölcsönzés hatékonyabbá tételét.

6.       A munkanélküli, kisgyermeket nevelő szülők folyamatos foglalkoztatását, ezen belül tanulását, képzését biztosító, önkormányzati vezetésű, Gazdasági Társaságok létrehozását, tevékenységrendszerük meghatározását.

7.       A gettósodott településrészek rendezettségének, tisztaságának, közbiztonságának folyamatos biztosítását, a rehabilitációs lehetőségek kimunkálását.

8.       A térségi szakmunkásképzés átszervezését, az oktatás és nevelés eredményesebbé tételét, a gyerekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való alkotmányos jogának megalkuvás nélküli érvényesítését.

9.       A térség befektetés vonzó, értelmiség, fiatalságmegtartó, és innovációs erejének megalapozását.

10.     Az országos és nemzetközi kapcsolatok erősítését.

 

Ózd, 2010. június 7.                                         

Újra Ózdért Egyesület nevében:

           Telky János elnök.                     

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Pintér Sándor Úrnak,
A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének!


 
Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Ózd és térségének 20 év óta egyre súlyosbodó gazdasági, társadalmi, szociális és foglalkoztatási válságának végre hatékony kezelését célzó javaslatunkat megküldtük Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak.

Miniszterelnök Úr titkárság vezetője írásbeli válaszában közölte, hogy javaslatunkat intézkedés végett Belügyminiszter Úr hatáskörébe utalta.

Tisztelt Miniszter Úr!

Bízunk és reménykedünk abban, hogy végre helyi, térségi és kormányzati összefogással, felelős együttműködéssel megteremtődik az a hatékony válságkezelési program, ami hitet, reményt, vonzó jövőképet ad az itt élő válság sújtotta embereknek, családoknak, végre perspektívát a felnövekvő generációnak, felerősítve a szülőföld és a haza iránti szeretetet és elkötelezettséget.

Meggyőződéssel hisszük, hogy a társadalmi összefogásra és a szolidalításra épülő válságkezelési programunk megalkotása és gyakorlati megvalósítása követendő országos, de Uniós például is szolgálhat, nemzeti és nemzetközi érdeklődést és támogatást is indukálhat.

Tisztelettel állunk Miniszter Úr vagy megbízottjának rendelkezésére, vállalva a javaslataink személyes és részletes kifejtését, közreműködünk minden általunk elvégezhető szervezési, kutatási, elemzési, egyeztetési, mozgósítási feladatokat.

A térség valamennyi lakójával együtt reménykedve várjuk Miniszter Úr, segítő és együttműködést biztosító válaszát.

Ózd, 2010. július 28.

Tisztelettel:                                             

Telky János
Újra Ózdért Egyesület elnöke

 

Elérhetőségeink:   

Levélcím: Civil Ház 3600 Ózd Árpád vezér út 29.
Telefon: 06 48 481333 vagy +36 30 4991569
E-mail: telky.janos@freemail.hu
 
 
Dr. Pintér Sándor Úrnak,
A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének!

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Ózd és térségének 20 év óta egyre súlyosbodó gazdasági, társadalmi, szociális és foglalkoztatási válságának végre hatékony kezelését célzó javaslatunkat megküldtük Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak.

Miniszterelnök Úr titkárság vezetője írásbeli válaszában közölte, hogy javaslatunkat intézkedés végett Belügyminiszter Úr hatáskörébe utalta.

Tisztelt Miniszter Úr!
 
Bízunk és reménykedünk abban, hogy végre helyi, térségi és kormányzati összefogással, felelős együttműködéssel megteremtődik az a hatékony válságkezelési program, ami hitet, reményt, vonzó jövőképet ad az itt élő válság sújtotta embereknek, családoknak, végre perspektívát a felnövekvő generációnak, felerősítve a szülőföld és a haza iránti szeretetet és elkötelezettséget.
 
Meggyőződéssel hisszük, hogy a társadalmi összefogásra és a szolidalításra épülő válságkezelési programunk megalkotása és gyakorlati megvalósítása követendő országos, de Uniós például is szolgálhat, nemzeti és nemzetközi érdeklődést és támogatást is indukálhat.

Tisztelettel állunk Miniszter Úr vagy megbízottjának rendelkezésére, vállalva a javaslataink személyes és részletes kifejtését, közreműködünk minden általunk elvégezhető szervezési, kutatási, elemzési, egyeztetési, mozgósítási feladatokat.
 
A térség valamennyi lakójával együtt reménykedve várjuk Miniszter Úr, segítő és együttműködést biztosító válaszát.

Ózd, 2010. július 28.
 
Tisztelettel:                                                Telky János

                                               Újra Ózdért Egyesület elnöke

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

Balog Zoltán Államtitkár Úr részére.

Tisztelt Államtitkár Úr!

 Társadalmi Egyeztetési Program keretében írásos javaslatot terjesztettünk a Miniszterelnök Úr elé, mert Ózdnak és térségének, a húsz év óta egyre mélyülő válsághelyzet, végre hatékony kezelése, véleményünk szerint, csak sürgős és közvetlen kormányzati közreműködéssel oldható meg.

Erre egy széleskörű felhatalmazással bíró Kormánybiztos kinevezését kértük, mert ezt tartanánk a legjobb megoldásnak.

A Miniszterelnök Úr terveit és segítő készségét ismerve, bízunk és reménykedünk abban, hogy végre helyi, térségi és kormányzati összefogással, felelős együttműködéssel megteremtődik az a hatékony válságkezelési program, ami hitet, reményt, vonzó jövőképet ad az itt élő válság sújtotta embereknek, családoknak, végre perspektívát a felnövekvő generációnak, felerősítve a szülőföld és a haza iránti szeretetet és elkötelezettséget.


Tisztelt Balog Zoltán Úr!

 

Önt, mint a Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárt, azért tájékoztatjuk erről, mert Ön, a Parlamenti Képviselőnkkel együttműködve nagy segítséget adhat elképzeléseink megvalósításához, és a felvetett problémák megoldásához. Úgy tudjuk, hogy ezek a problémák munkaterületéhez is tartoznak, valamint Ózd és térségnek jó ismerője és kötődése is van ehhez a térséghez.

Meggyőződéssel hisszük, hogy a társadalmi összefogásra és a szolidalításra épülő válságkezelési programunk megalkotása és gyakorlati megvalósítása követendő országos, de Uniós például is szolgálhat, nemzeti és nemzetközi érdeklődést és támogatást is indukálhat.

Mi tisztelettel állunk, az Államtitkár Úr vagy megbízottjának rendelkezésére, vállalva a javaslataink személyes és részletes kifejtését, közreműködünk minden általunk elvégezhető szervezési, kutatási, elemzési, egyeztetési, mozgósítási feladatban.

Rövid helyzetkép:

 

A térség társadalmi, gazdasági, szociális és foglalkoztatási helyzete egyre súlyosbodik, fiatalság és értelmiségmegtartó helyzete, tudáskészlete, szellemi tőkéje tragikus mértékben csökken, fogy a lakosság, megállíthatatlanul terjed és mélyül a szegénység és a morális válság, nőtt a bűnözés.

 

Az életszínvonal minőségét jelzi a személyi jövedelemadót képező jövedelem egy lakosra jutó hányada, ami a térségünkben alig haladja meg az országos átlag felét.

Gazdasági és innovációs önerőnket jelzi, hogy az 1000 fő lakosra jutó vállalkozások száma nem éri el az országos átlag harmadát sem.

2002 januárjában a térségben regisztrált munkanélküliek száma 4729 fő volt, 2010 áprilisában már 8026 fő. Az emelkedés mértéke 69,7%.

Ózd városban a regisztráltak száma 2002-ben 2611 fő, 2010 áprilisában 4601 fő Az emelkedés mértéke 76,2%.

A városban kialakult válsághelyzet és jövőkép drámaiságát leginkább bizonyító tények:

2006-ban a 14 év alatti korosztály (6454 fő) 67,7%-a (4370 fő) élt olyan családban, ahol az egy főre eső jövedelem nem érte el a 24.700 Ft-ot,
2247 gyermek esetében ennek még 50%-át sem.

2010-ben 6 év alatti korosztály 78,8%-a élt a létminimum alatt. 6-14 éves korosztálynak már 74,8%-a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű.

Javaslatunk:

A térség fejlesztési és válságkezelési feladatainak megvalósulását, széleskörű felhatalmazással rendelkező, kinevezett Kormánybiztos segítse és irányítsa, kiemelten az alábbi területeket:

1.      A térség válságkezelési és fejlesztési középtávú stratégiájának ütemezett kialakítását.

2.     Az Unió-s, a Kormányzati és Minisztériumi pályázati, fejlesztési, válságkezelési programok összehangolását a térségi szükségletekkel.

3.       A térségi vállalkozások fejlődését, aktivizálódási feltételeinek megteremtődését.

4.       A válságkezelés eredményességét biztosító szervezeti és szerkezeti változtatások végrehajtását.

5.     A munkaerő-közvetítés és kölcsönzés hatékonyabbá tételét.

6.     A munkanélküli, kisgyermeket nevelő szülők folyamatos foglalkoztatását, ezen belül tanulását, képzését biztosító, önkormányzati vezetésű, Gazdasági Társaságok létrehozását, tevékenységrendszerük meghatározását.

7.     A gettósodott településrészek rendezettségének, tisztaságának, közbiztonságának folyamatos biztosítását, a rehabilitációs lehetőségek kimunkálását.

8.     A térségi szakmunkásképzés átszervezését, az oktatás és nevelés eredményesebbé tételét, a gyerekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való alkotmányos jogának megalkuvás nélküli érvényesítését.

9.     A térség befektetés vonzó, értelmiség, fiatalságmegtartó, és innovációs erejének megalapozását.

10.   Az országos és nemzetközi kapcsolatok erősítését.


Ózd, 2010. Július 30.                   

                                              Újra Ózdért Egyesület nevében:

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.