Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Munkaterv és tájékoztató.
 
 
Újra Ózdért Egyesület létrehozása, felépítése, bejegyeztetése.
 
 
Az egyesület bejegyeztetése:
 
Határidő: 2010. első félév.
Felelős: Telky János szervező.
Az Egyesületet 2010. május 31-én bejegyezték
 
 
Egyesület 2010 évi feladatterve:
 
1. Az Egyesület céljai alapján elkészíteni a feladat tervet, megalakítani a munkacsoportokat.
Határidő: Első félév vége.
Felelős: Elnök.
 
2. Tájékoztató készítése az Egyesületről és annak terjesztése a Médiumokon, levélben és személyesen. Az önkormányzat, a Kistérségi társulás, a város vezetése, pártjai, szervei, szervezetei felé.
Határidő: Első félév vége és folyamatos.
Felelős: Elnök és segít minden tag.
 
3. Tájékoztatni a civil szervezeteket megalakulásunkról, kiépíteni velük a kapcsolatokat. Megpróbálni létrehozni az Ózdi Civil Kerekasztalt.
Határidő: Első félév vége és folyamatos.
Felelős: Elnök és segít minden tag.
 
4. Elérni, hogy a médiumok folyamatosan tájékoztassanak az Egyesületünkről. Az Ózdi Körkép hozzon létre civil oldalt. Tetszik, nem tetszik és Kérdés, felelet rovatot.
Határidő: Július vége illetve a cél eléréséig.
Felelős: Elnök.
 
5. Munkacsoportok / Társadalmi nevelési és fejlesztési; Közélet fejlesztési; Gazdaságfejlesztési; Szabadidős tevékenységi;/ hozzák létre magukat az elhangzott javaslatom alapján. Ezekben minden tag tudása és ismeretei szerint helyezkedjen el. Válasszanak maguk közül vezetőt, készítsék el javaslataikat, határozzanak meg célokat, az ez évi munkájukra.
Határidő: Július vége, ill. folyamatos.
Felelős: Sebők Ottó és a csoportok tagjai.
 
6. Határ menti kapcsolat kiépítése, találkozó.
Határidő: Július vége.
Felelős: Kőfalusi György.
 
7. Az Egyesület bejegyzése után, találkozót kezdeményezni az ózdi és a kistérségi társadalmi és gazdasági szervezetekkel. Folyamatos kapcsolat kiépítése és a kapcsolattartó személyeink kiválasztása.
Határidő: Folyamatosan szeptember végéig.
Felelős: Ózdon az Elnök. Kistérségben: Kenéz Attila, segíti: Kőfalusi György, Bolyki István, Kónya Béla.
 
8. Levél szerkesztése és elküldése dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak, kormánybiztos kinevezésére.
Határidő: Július közepe.
Felelős: Elnök.
 
9. Az egyesület további működtetéséhez szükséges feladatok / pl. Adószám, Bankfiók stb./ elintézése.
Határidő: Szeptember vége.
Felelősök: Elnök, Miksztai Pál gazdasági elnök. Segít: dr. Német Tamás.
 
10. Taglétszám legfeljebb 20 főig történő növelése arra alkalmas személyekkel.
Határidő: Folyamatos ill. év vége.
Felelős: Tagság.
 
11. 2010 évi szabadidős tevékenységünkre, javaslat készítése. Elfogadás után, a lebonyolítás megszervezése. Ózdi kulturális és közéleti rendezvényeken való részvétel biztosítása.
Határidő: Június vége és folyamatos.
Felelős: Bolyki István és Kónya Béla. Segítik: Kőfalusi György, Dr. Mészáros Ilona, Gyüre Bálint.
 
12. Az Egyesület bevételeinek, gazdálkodásának fejlesztése. Pályázati lehetőségek figyelése és jelzése az Elnök felé.
Határidő: Folyamatos. Pályázni a jövő évben lehet.
Felelős: A pályázatok elkészítéséért az Elnök és Rontó József.
 
13. Ózd és kistérségében előforduló és kifogásolható társadalmat érintő, problémák, visszásságok, cselekedetek figyelése, jelzése.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Minden tag. Kiemelten: Varga Dezső, Bialaszek György, Medve László, Gyüre Bálint, Bolyki István. Összesítésért: Sebők Ottó. Intézkedésért: Elnök.
 
14. Lobbizni és elérni, hogy az Ózdi Kiállítás és Vásár, népszerű bemutatkozó hely legyen az ózdi és környékbeli vállalkozóknak. Ózdi kulturális csoportoknak, iskoláknak. Előadás sorozat legyen szervezve, a vállalkozók és külön a vásári látogatók részére, melyek témái olyanok legyenek, amelyekre széleskörű érdeklődés várható. A rendezőknek nem csak letudni kell a kötelezőt, hanem valóságos tartalommal megtölteni
Határidő: Folyamatos a vásárig.
Felelős: Sebők Ottó. Segíti: Dr. Mészáros Ilona, Kenéz Attila, Kónya Béla, Bialaszek György, Medve László, Gyüre Bálint.
 
15. Kapcsolatot létesíteni a megyei, az országos civilszervezetekkel, szövetségekkel a kitűzött céljaink megvalósítása céljából, Segítséget és forrásokat szerezni az egyesület működtetéséhez.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Elnök.
 
16. Rendezvények, előadások, tanfolyamok szervezése az egyesületen kívüli személyeknek, csoportoknak, iskoláknak, egyéb közösségeknek. Pl. Együttélési normák terjesztése, számítógépes tanfolyam, szülők iskolája, szakmai továbbképzések.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Miksztai Pál, Dr. Mészáros Ilona, Kőfalusi György, Kónya Béla, Kenéz Attila. Összefogásáért: Elnök.
 
17. Céljaink eléréséhez szükséges információk figyelése, gyűjtése, közvetítése az egyesület vezetői felé.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Minden tag. Kiemelten, a Vezetőség.
 
18. Közmunka program javaslat készítése. Romaszocializációs rendszerek, kidolgozása, bevezetési javaslat.
Határidő: Július vége.
Felelős: Sebők Ottó. Segíti: Kenéz Attila, Rontó József.
 
19. Önkormányzati választási célok kitűzése. A célok elérésének érdekében, befolyásolási program készítése. Megvalósítása.
Határidő: /Elkészítésére: Július közepe./ Választásokig: Folyamatos.
Felelős: Vezetőség, Kenéz Attila, Rontó József, Kőfalusi György, Kónya Béla, Bolyki István.
 
20. Ózd Város Együttélési Szabálygyűjteménye. /Kódex./, elkészült, jóváhagyásra el lett küldve a Polgármesternek.
Határidő: Július vége.
Felelős: Elnök.
 
 
 
 
Megjegyzés:
 
Feladat tervünket, az Egyesület Alapszabályában megfogalmazott és elfogadott célok alapján állítottuk össze.
 
Célunk volt az is, hogy az egyesület minden tagja, részt tudjon venni a munkában.
 
A munkaprogramban leírtak a Vezetőség javaslatait tartalmazzák. Kérjük, hogy a tagság véleményezze azt, illetve új javaslatokat vessen fel, ha jónak látja.
 
 
Ózd, 2010.06.15.
 Telky János

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Egyesület jelentősebb munkái elért eredményei az eltelt 4 hónap alatt, különös tekintettel a média kapcsolatra.
Az anyag készült: 2010-07-20-án.
 
Létrehoztuk, bejegyeztettük 12 alapító taggal az Egyesületünket és az alakulásunk emlékéül a föld napján 12 örökzöldet ültettünk Petőfi úti Óvodában.
 
 - Kapcsolatot építettünk ki 2010-05-11-i megbeszélésen, az ÓVTV Főszerkesztőjével, Bukovinszki Zsolt Úrral.
 A megbeszélés eredményeként:
 Lehetőséget kaptunk bemutatkozásunkra a Háttér című műsorban.
 Javasoltuk és tárgyaltunk arról:
  A Civil Szervezetek rendszeresen kapjanak legalább egy oldal helyet az Ózdi Körkép lapban.
 Javasoltuk az újságban beindítani a „Tetszik, nem tetszik” és a Javaslatok, feleletek rovatot, amiben az ózdi emberek javasolhatnak és az illetékesek választ adnak a javaslatokra.
 Ezeknek, pedig a megvizsgálására kaptunk ígéretet, de a „Tetszik, nem tetszik” rovat már akkor elnyerte tetszését.
- Más szervezetek fórumain, megbeszélésein tájékoztatókat tartottunk, és kaptunk, Szervezetünkről és Szervezeteikről. Együttműködési szerződést kötöttünk a Városi Múzeummal, és Ipari Örökségvédők Baráti Körével.
- Levélben kértük dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrtól, hogy Ózdra, széles hatáskörrel bíró Kormánybiztos nevezzen ki. Titkárságának vezetője, azóta értesített, hogy a levelet a tárgykörben illetékes Belügyminiszterhez továbbították.
- Elkészítettük Ózd Város Együttélési Szabálygyűjteményét / Kódex. / és kísérőlevéllel, átadtam a Polgármester Úr titkárság vezetőjének, mert a Polgármester Úrnál vendégek voltak. Ebben kértem az elbírálását és a városi rendeletek közé történő beemelését és rövidített változatának terjesztését a médiákban és oktatásban.
- Társulási megállapodást kötött Ózd Város Civil Kerekasztal szervezésére, a Kistérségi Konfliktus Kezelők Szocioszervíz Egyesület elnöke Kónya Béla kezdeményezéséhez csatlakozva Benyhe László az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre tagja és az Ózdi Nyugdíjas Klub választmányi tagja, valamint az Újra Ózdért Egyesület elnöke Telky János.
Ezt ebben az évben szeretnék létrehozni és ez által megvalósítani a kistérség, a kohászat és a kohászaton kívüliek együttműködését.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
A közeljövőben megoldandó feladatok.
 
A munkaterv szerinti személyek részére.
 
 
1. Munkacsoportok / Társadalmi nevelési és fejlesztési; Közélet fejlesztési; Gazdaságfejlesztési; Szabadidős tevékenységi;/ létre hozása. Vezetőik megválasztása, javaslataik elkészítése, az ez évi munkájukhoz.
 
2. Találkozókat kezdeményezni az ózdi és a kistérségi társadalmi és gazdasági szervezetekkel, a folyamatos kapcsolat kiépítése és a kapcsolattartó személyeink kiválasztása.
 
3. Közmunka program javaslat készítése. Romaszocializációs rendszerek, kidolgozása, bevezetési javaslata.
 
4. Határ menti kapcsolat kiépítése, találkozók szervezése.
 
5. Rendezvények, előadások, tanfolyamok szervezése az egyesületen kívüli személyeknek, csoportoknak, iskoláknak, egyéb közösségeknek. Pl. Együttélési normák terjesztése, számítógépes tanfolyam, szülők iskolája, szakmai továbbképzések.
 
6. Ózd és kistérségében előforduló és kifogásolható társadalmat érintő, problémák, visszásságok, cselekedetek figyelése, javaslatok készítése azok megszüntetésére.
 
7. Lobbizni és elérni, hogy valóságos tartalommal legyen megtöltve, hogy az Ózdi Kiállítás és Vásár, népszerű bemutatkozó hely legyen az ózdi és környékbeli vállalkozóknak. Ózdi kulturális csoportoknak, iskoláknak. Előadás sorozat legyen szervezve, a vállalkozók és külön a vásári látogatók részére, melyek témái olyanok legyenek, amelyekre széleskörű érdeklődés várható. Legújabb információ szerint, megfelelő feltételekkel, az Ózdi Sportcentrum is vállalkozna a lebonyolítására. Fel kell velük venni a kapcsolatot, de azt figyelembe kell venni, hogy ez ebben az évben már megoldhatatlan.
 
8. 2010 évi szabadidős tevékenységünkre, javaslat készítése. Elfogadás után, a lebonyolítás megszervezése. Ózdi kulturális és közéleti rendezvényeken való részvétel biztosítása.
 
9. Kapcsolatot létesíteni a megyei, az országos civilszervezetekkel, szövetségekkel a kitűzött céljaink megvalósítása céljából, Segítséget és forrásokat szerezni az egyesület működtetéséhez.
 
Újra Ózdért Egyesület.
2010-07-20.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tájékoztató.
 Újra Ózdért Egyesület.
Egyesületünket, 2010. március 23-án alakítottuk meg.
Az Egyesületet a jelenlegi elnök kezdeményezésére és előkészítésével hoztuk létre, a volt ózdi, kohászaton kívüli, ma már többnyire nyugdíjas társadalmi és gazdasági vezetőkből, azzal a céllal, hogy tudásunk, tapasztalatunk és kapcsolataik hasznosításával, részesei és kezdeményezői legyünk a város és térsége szükséges sokoldalú fejlesztésének.
 
Legfontosabb feladataink:
 
Új munkahelyek létrehozásának segítése.
A társadalmi együttélés szabályainak ismertetése, oktatása.
Az élhetőbb városunk létrehozása.
 
Munkahelyekért:
 
 1. Kormánytól és a pártoktól elvárjuk a kampányban elhangzott erre vonatkozó ígéreteinek betartását.
 
2. Állami és államilag támogatott vállalatok ide telepítésével, javasoljuk meg oldani területünkön a szükséges munkahelyek létrehozását.
 
3. Szlovák területekkel együttműködve, teremtsünk, újabb munkahelyeket, munkalehetőségeket.
 
4. Építsék meg az évtizedek óta ígért, 25-ös út Borsodnádasdi alagútját és a Miskolccal összekötő gyorsforgalmi utat.
 
5. Megkeressük a befolyásos ózdi kötődésű, Ózddal szimpatizáló személyeket és segítségüket kérjük
 
Az élhetőbb városért:
 
1. Legfontosabbnak a felnövekvő nemzedék, mainál hatékonyabb, más fajta nevelését tarjuk, ehhez készítünk javaslatokat.
 
2. Elkészítettük: Ózd Város Együttélési Szabálygyűjteményét /Kódexét/, hogy mindenki megismerhesse, mit szabad és mit nem szabad tennie.
 
3. Kérjük és követeljük, a bűnelkövetők gyors felderítését, büntetésük szigorítását, a körzeti megbízotti rendszer kiépítését.
 
Székhelyünk: Civil Ház.   Telefonszám: 06 30 4991569.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------