Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 
Feladó: Újra Ózdért Egyesület.
             Civil Ház. 3600 Ózd Árpád vezér út 29.
 
 
dr. Orbán Viktor Úrnak
A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének!
 
 Tisztelt Miniszterelnök Úr!
 
A csatolt levelünkben* egy segélykiáltást és javaslatot küldünk Ózdról, az itt élő emberek tarthatatlan helyzetének jobbítására.
Elsődlegesen nem ingyen pénzt, hanem munkahelyeket és ezen keresztül a társadalmi béke megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítását kérjük Öntől, és ehhez ajánljuk fel segítségünket. 
 
Ózd, 2010. június 7.                       
 
Újra Ózdért Egyesület nevében:
Telky János
elnök

 

* csatolt levél szövege az alábbi:

 

 

Dr. Orbán Viktor Úrnak

A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének!

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

A Társadalmi Egyeztetési Program keretében írásos javaslatot terjesztünk Ön elé, mert a húsz év óta egyre mélyülő válsághelyzet végre hatékony kezelése Ózdon és térségében sürgős és közvetlen kormányzati közreműködést követel. Erre egy széleskörű felhatalmazással bíró kormánybiztos kinevezését tartanánk a legjobb megoldásnak.

 Amennyiben Miniszterelnök Úr javaslatunkat indokoltnak és megalapozottnak tartja, tisztelettel kérjük a szükséges intézkedések megtételére.

 RÖVID HELYZETKÉP:

 A térség társadalmi, gazdasági, szociális és foglalkoztatási helyzete egyre súlyosbodik, fiatalság és értelmiségmegtartó helyzete, tudáskészlete, szellemi tőkéje tragikus mértékben csökken, fogy a lakosság, megállíthatatlanul terjed és mélyül a szegénység és a morális válság, nő a bűnözés.

 Az életszínvonal minőségét jelzi a személyi jövedelemadót képező jövedelem egy lakosra jutó hányada, ami a térségünkben alig haladja meg az országos átlag felét.

 Gazdasági és innovációs önerőnket jelzi, hogy az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma nem éri el az országos átlag harmadát sem.

  2002 januárjában a térségben regisztrált munkanélküliek száma 4729 fő volt, 2010 áprilisában 8026 fő. Az emelkedés mértéke 69,7%.

  Ózd városban a regisztráltak száma 2002-ben 2611 fő, 2010 áprilisában 4601 fő Az emelkedés mértéke 76,2%.

  A városban kialakult válsághelyzet és jövőkép drámaiságát leginkább bizonyító tények:

  2006-ban a 14 év alatti korosztály (6454 fő) 67,7%-a (4370 fő) élt olyan családban, ahol az egy főre eső jövedelem nem érte el a 24.700 Ft-ot,
2247 gyermek esetében ennek még 50%-át sem!

 2010-ben 6 év alatti korosztály 78,8%-a élt a létminimum alatt. 6-14 éves korosztálynak már 74,8%-a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű.

Ez a szomorú és szégyenteljes társadalmi valóság, az Ön által ígért segítséggel, végre ki kell hogy kényszerítse a hatékony válságkezelést és kormányzati cselekvést!

 JAVASOLJUK:

 A térség fejlesztési és válságkezelési feladatainak megvalósulását, széleskörű felhatalmazással rendelkező, kinevezett KORMÁNYBIZTOS segítse és irányítsa, kiemelten az alábbi területeket:

 1.       A térség válságkezelési és fejlesztési középtávú stratégiájának ütemezett kialakítását.

2.       Az Unió-s, a Kormányzati és Minisztériumi pályázati, fejlesztési, válságkezelési programok összehangolását a térségi szükségletekkel.

3.       A térségi vállalkozások fejlődését, aktivizálódási feltételeinek megteremtődését.

4.       A válságkezelés eredményességét biztosító szervezeti és szerkezeti változtatások végrehajtását.

5.       A munkaerő-közvetítés és kölcsönzés hatékonyabbá tételét.

6.       A munkanélküli, kisgyermeket nevelő szülők folyamatos foglalkoztatását, ezen belül tanulását, képzését biztosító, önkormányzati vezetésű, Gazdasági Társaságok létrehozását, tevékenységrendszerük meghatározását.

7.       A gettósodott településrészek rendezettségének, tisztaságának, közbiztonságának folyamatos biztosítását, a rehabilitációs lehetőségek kimunkálását.

8.       A térségi szakmunkásképzés átszervezését, az oktatás és nevelés eredményesebbé tételét, a gyerekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való alkotmányos jogának megalkuvás nélküli érvényesítését.

9.       A térség befektetés vonzó, értelmiség, fiatalságmegtartó, és innovációs erejének megalapozását.

10.     Az országos és nemzetközi kapcsolatok erősítését.

 

Ózd, 2010. június 7.                                         

Újra Ózdért Egyesület nevében:

           Telky János elnök.