Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznú jelentés 2011

 

Újra Ózdért Közhasznú Egyesület

 Közhasznúsági jelentése

 2011-es esztendőről

Ózd, 2012. február 20.

 
 Telky János

elnök


Az Egyesület jogerősen 2011 december 2.-án vált közhasznú egyesületté, és így 2011-ben lényegében, már nem tudott közhasznúként tevékenységet végezni.

Ezért írásban kértem tájékoztatást felügyeleti szervünktől, hogy ennek ellenére,  készítsünk-e közhasznúsági jelentés, melyre a következő választ kaptam:

 Kérjük, hogy a 2011. évre mindenképpen közhasznú számviteli beszámolót készítsen, és készítse el a közhasznúsági jelentést is. (Amely szervezetet év közben vették közhasznú nyilvántartásba, annak már kötelező közhasznú számviteli beszámolót készítenie.) A közhasznúsági jelentés 7 kimutatása is lehet nullás vagy nemleges, illetve a számviteli beszámoló is tartalmazhat nullás sorokat.”

  

1.     Számviteli beszámoló

 A Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

 Melynek részletes kimutatása jelentésünk 1. sz. melléklete, amely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

2.      Költségvetési támogatás felhasználása

 Egyesületünk költségvetési támogatást nem használt fel.

 Egyesületünk, 2010 év májusában alakult, és ennek következtében költségvetési támogatást ez évben már nem tudott igényelni.

 Hasonlóan az előző évhez, 2011  sem jutott állami támogatáshoz az Egyesület, a civil támogatási rendszer átalakítása miatt.

 Egyéb pályázati kiírásoknál pedig, csak a 2009-ben alakult egyesületeknek volt pályázati lehetőségük.


3.     Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

 Az Egyesületnek vagyona nincs.

 Az egyesület csak a tagdíjakból gazdálkodott, amit a kötelező adminisztratív tevékenységekre  költött el.

 

4.     Célszerinti juttatások kimutatása

 Szervezetünk nem nyújtott juttatást.  

 

5.   Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 Az egyesületünknek a fennálló lehetőségek miatt nem volt lehetősége kérni, és nem kapott támogatást.

6.     A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

 Az Egyesület képviselői, nem kaptak juttatást. Ingyen, önkéntes munkaként végezték feladatukat.

7.     A közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló

 Az Újra Ózdért Egyesület 2010 május 31-i bírósági bejegyzéssel alakult meg, egyszerű egyesületként. Honlapja https://ujraozdertegyesulet.eoldal.hu/ tekinthető meg

 A 2011-ben a beszámolás évében kezdeményeztük, a közhasznú egyesületté történő átalakulást és bejegyzését.  

 Ekkor új nevén, Újra Ózdért Közhasznú Egyesület-ként, 2011. november hó 7.-i bejegyzéssel és 2011. december 2.-i jogerőssé válással történt meg, de közhasznú egyesületi tevékenységet, a beszámoló évében a hátralévő rövid időszak miatt már nem tudtunk végezni.


Egyszerű Egyesületként viszont 2011. évben is jelentős munkát végzett. Ezek közül kiemelkedik, a „kb. 500. 000.- Ft eszmei értékű” Roób pihenő és kilátó hely felújítása, bővítése.. http://www.roobkilato.eoldal.hu/

 Fő tevékenységi körének /„település- és közösségfejlesztés”/ megfelelően, az alábbi tevékenységeket   folytatta:

 

7./1. Közéleti tevékenységeink:

­  Jelentősnek tartjuk, hogy egyesületünk tagjai megszervezték az Ózd Városi Civil Kerekasztal  Szövetség megalakítását és bejegyeztetését,  és részt veszünk a vezetésében és a működésében. Elnöknek is egyesületi tagunkat választotta meg az alakuló taggyűlés.

­  Szervezésünkben 2011. március 2.-án megtartottuk Ózdi Civilszervezetek Vezetőinek /2011 évi első/ Tanácskozását.  A tanácskozás előadója Önkormányzati képviselő és civil tanácsnok asszony volt, a Polgármester úr is tájékoztatást adott. A tanácskozás sikeres volt. Sok egyesület volt jelen, negyvenkétegyesület írta alá a jelenléti ívet és ötven résztvevőt számoltam.

 ­  Levélben kértünk segítséget, - és részben kaptunk is - városunk nehéz helyzetének javítására, Orbán Viktor Miniszterelnök Úrtól, a  Belügyminiszter Úrtól, és Balogh Zoltán Államtitkártól.

 ­  Jó kapcsolatot tudok ápolni Riz Gábor országgyűlési képviselőnkkel. Segítő kész velünk szemben. Több esetben vendégünk volt az év folyamán.

 ­  Több országos és városi intézménnyel, civil szervezettel és civil szervezetekkel foglalkozó szervezettel alakítottunk ki és tartunk fenn kapcsolatot

 ­  A Polgármesteri hivatal vezetőivel több esetben tárgyaltunk, a Civil Tanácsnokkal pedig szorosan együttműködtünk és így közvetíteni tudtuk a  Civil Szervezetek kéréseit is.

 ­  Kapcsolataink és ismereteink  bővítésének egyik módja az volt, hogy városi vezetőket, és más vendégeket hívtunk meg a taggyűléseinkre, akiknek személyesen tudtuk elmondani észrevételeinket, elképzeléseinket.

 ­  Az Önkormányzatnak személyesen és írásban tettünk javaslatokat a városi civil mozgalom erősítésére. Az együttműködés jelentőségére,  eredményeire, a kapcsolatok javítására.

7./2. Oktatási tevékenységeink:


­  Megszerkesztettük, és oktatjuk az általunk kezelt „Ózd Városi Együttélési Kódex”-et, mely az együttélési országos és városi idevonatkozó rendeleteinek gyűjteménye.

Amit nyomtatott formájú kiadványban és városi honlapunkon közzétettük, https://ujraozdertegyesulet.eoldal.hu/cikkek/kodexkivonat.html és a rendeletek változásainak megfelelően karban tartunk.  

 ­       Aktív szervezői, résztvevői vagyunk és voltunk  iskolai ünnepségeknek.

 ­  Kezdeményező javaslatunkra elindult a városi újságban, a civil szervezetek közérdekű munkáinak bemutatása. Munkánk elismeréseként, az egyesületünket mutatták be elsőként a civil szervezetek közül..

 ­  A helyi és megyei médiák segítségével tájékoztatni, és mozgósítani tudtuk a lakosságot jelentősebb önkéntes és nevelési célzatú rendezvényeinkre. Nevelési célzattal hírt adtak a közért tett munkáinkról, és közérdekű rendezvényeinkről, az általunk szervezett városi összejövetelekről, gyűlésekről.

 ­  A közéletben való részvételünket ezen kívül jelentősen segítette az is , hogy honlapot üzemeltetünk, az Újra Ózdért Egyesületről, az Ózd Városi Együttélési Kódexről, az Ózd Városi Civil Szövetségről, a Roób pihenő és kilátó helyről.

Ezeket a számláló szerint sok ezren és sokfelé olvassák idehaza és a világon. Kaptunk üzeneteket szervezetektől, érdeklődőktől, ismerősöktől, barátoktól. A városunkból, a saját és más országokból.

 Ezen keresztül találtunk rá ill. talált ránk, és fejezte ki köszönetét pl. Roób József unokája azért, hogy ilyen tisztelettel ápoljuk Nagyapja emlékét.

 

 

7./3. Kulturális tevékenységeink:

 ­  Kiállításokat rendeztünk és szervezünk az egyesületi székhelyünkön.


­ Aktívan, csoportosan részt veszünk, a városi ünnepi, kulturális, iskola és városrészi rendezvényeken, civil találkozókon.

 ­  Tagjaink aktívan részt vesznek az Ipari Örökségvédők Baráti Körének munkájában. Velük együttműködési szerződést kötöttünk.

 ­  Tagunk van a Városi Költő Klub vezetőségében.

7./4. Település fejlesztési tevékenységeink:

 ­  2011 évben az enyészettől megmentett, Roób pihenő újjáépítése lett Egyesületünk legjelentősebb „kb. 500. 000.- Ft eszmei értékű” tevékenysége. Támogatók segítségével, az egyesület tagjainak, és a város önkéntes segítőinek  munkájával, sikerül a város ilyen jellegű leglátogatottabb helyévé tenni, a mostani nevén Roób pihenő és kilátó helyet. http://www.roobkilato.eoldal.hu/

 7./5. Szociális tevékenység:

 ­  Húsz fő részére ingyenes 20 órás, úgynevezett „ Nagyi” számítógépes oktatást tartottunk, melyet a sok jelentkező miatt még egy alkalommal megismételtünk.

 7./6. Környezetvédelmi tevékenység

 ­  Évenként ismétlődő örökzöld faültetések óvodákban, a föld napján. Egyesületünk minden évben, Föld napjának tiszteletére és a környezet szépítésére az egyesület létszámának megfelelő mennyiségű örökzöld fát szerez be, ültet el. Tavaszi takarítással együtt. Ezt minden évben, a város más és más Óvodájában ismétli meg..     

    Meglévő értékek megbecsülésére és tisztaságra nevelünk. Az ültetésen túl nem titkolt célunk, hogy a gyermekeket a növények  szeretetére, a megbecsülésére és tisztaságra neveljük.

 ­  Rendszeresen részt veszünk iskolai papírgyűjtési akciókban.


 7./7. Tagok vagyunk és együtt működünk:

 ­  Részt veszünk a gyermekszegénység ellen küzdő országos szervezet munkájában, mely az elkövetkező két évben is pályázati pénzekből dolgozik térségünkben.

­  Kapcsolatot alakítottunk ki egy euró hálós debreceni civil szervezeteket segítő ernyő szervezettel. Akik rajtunk keresztül is segítik és támogatják a rászoruló ózdi szervezetek, egyesületek munkáját.

 ­  Interneten keresztüli csatlakozásunkkal kezdeményező tagjai voltunk az új Egyesületi Törvény egyik országos véleményező bizottságának.

 ­  Tizenkét ózdi civil szervezettel tartunk mondhatni napi kapcsolatot.

 ­  Szoros kapcsolatban vagyunk az Ipari Örökségvédők Baráti Körével, mellyel együttműködési szerződést kötöttünk, ápolunk kapcsolatunkat, és segítjük munkájukat. Rendezvényeinkre kölcsönösen meghívjuk egymást és azokon több tagunkkal részt is veszünk. 

 ­  A Városi Múzeummal és az Ózdi Művelődési Intézménnyel is együttműködve, segítjük egymás munkáját.

   Ózd, 2012. február 20.

  Telky János

elnök

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az Újra Ózdért Közhasznú Egyesület éves beszámoló közgyűlése 2012. március 7.-ei ülésén elfogadta.

 

Utóirat:

Egyesületünk tagság 2011 évben az előzőekben ismertetett tevékenységekkel igyekezett megfelelni az Alapszabályában rögzített, és - alább olvasható -  önként vállalt feladatainak:

A város és térsége iránti elkötelezettség alapján segíteni és katalizálni: a civil mozgalom és kontrol erősödését; a civil értékek és érdekek megjelenítését, közvetítését illetve érvényesítését; az Ózd és térsége gazdasági szerkezetének átalakítását és új munkakultúrák beépülését; a foglalkoztatottsági arányok javulását; a népesség minőségi összetételének jobbítását; a hagyományok és tradíciók ápolását,