Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Készült: 2010-es Önkormányzat megalakulására..

 

Nyílt levél az új Önkormányzatnak.

Újra Ózdért Egyesületünk ebben a nyílt levélben teszi közzé véleményét Ózd jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzetéről, és arról, hogy véleményük szerint milyen kihívásokra kell az új Önkormányzatnak választ adnia, megoldást találnia.

Jelenlegi helyzet: A rendszert váltó pártok első kormányai Ózdnak és térségének a hanyatlást hozták. Emberek ezreinek munkahelye szűnt meg, a kohászat és a bányák elkapkodott bezárásával, a szolgáltató üzemek, a termelő szövetkezetek és a nőket foglalkoztató gyárak megszűnésével. Az egykor oly büszke, sok ezres ózdi munkástömeg többségének a munkanélküliség, a leszázalékoltak gyengécske jövedelme, vagy az sem maradt meg.

A ma is létező rendszerváltó pártok országos vezetői, azóta sem ismerték fel hibájukat, nem fordítanak külön figyelmet, nem hoznak kivételes intézkedéseket a többszörösen hátrányos helyzetbe került, önmagában megújulni képtelen város érdekében. A város vezetői pedig könnyen lemondtak a cáfolhatatlan igazunk bizonyításáról, alkalmazásáról. Ami hiba volt.

A saját gazdasági és innovációs önerőnk pedig kevés a változtatásra. Ezt jelzi, az ezer lakosra jutó vállalkozások száma nem éri el az országos átlag harmadát, a személyi jövedelemadót képező jövedelem egy lakosra jutó hányada alig haladja meg az országos átlag felét, hogy a sok év munkájával megszerzett lakások az országos átlag negyedét sem érik, hogy a szegénység tovább mélyült, hogy jelenleg a 6-14 éves korosztályú gyermekek 74,8%-a már hátrányos és veszélyeztetett helyzetű.

Ezek is bizonyítják, hogy Ózd város és vele a térség társadalmi, gazdasági, szociális és foglalkoztatási gondjai is egyre mélyültek. A város fiatalság és értelmiségmegtartó ereje, tudáskészlete és szellemi tőkéje folyamatosan csökkent. Elfogadhatatlan hosszúságúra nyúlt a nagymértékű munkanélküliség, nőtt a szegénység, és tovább mélyült a morális válság.

Ózd városában a regisztrált munkanélküliek száma ez év áprilisában 4600 fő és az utolsó 10 évben nem csökkent, hanem több mint duplája nőtt annak ellenére, hogy a városban élt értelmiségiek, szakmunkások nagy része elköltözött, más városokban vagy külföldön vállalt munkát.

Ezek a problémák azért léteznek, mert nem volt és jelenleg sincs a kormányzati szervekkel közösen kialakított válságkezelési koncepció és támogatási terv, mely a válságkezelés módját, ütemét, a lakosság által is ismert és elfogadott fejlesztési stratégiát tartalmazza.

Újságcikk részlet: ÓZDIKÖRKÉP /2010.05.07./ Orbán Viktor: - „Ráadásul nem is a végére hagyom ezt a térséget, hanem inkább az elejére veszem, mert most már nincs messze, hogy megalakuljon egy új kormány, és Magyarország egy új irányba induljon el. Szerettem volna, ha a kormánymegalakulásának utolsó, friss élménye erről a térségről szól, mert úgy látom, hogy minél nagyobb a baj, annál gyorsabb segítségre van szükség. És a következő kormánynak bizony sok dolga lesz azzal, hogy segítséget tudjon adni, és rendeződni tudjanak a most felfordulásra emlékeztető állapotok.”

Javaslatok: Meg kell szüntetni a miniszterelnök szavai szerinti, „a most felfordulásra emlékeztető, állapotokat”. Az évek óta halmozódó munkanélküliséget, annak fokozódását és annak következményeibe való belenyugvást. Az összefogás, érdekérvényesítő és önvédelmi képesség alacsony fokát. A hasznos javaslatok, kritikai észrevételek folyamatos sorvadását.

A Nemzeti Együttműködés keretei között, összefogással és tántoríthatatlan akarattal, rövid időn belül el kell készíteni a kormányzattal együttműködve, az általa is támogatott átfogó válságkezelő gazdasági és társadalmi építő csomagot, mely ebben a ciklusban legalább megállítja a társadalmi és gazdasági helyzetünk romlását.

Kezelni szükséges a városban kialakult társadalmi feszültséget. A régi és új jogszabályokkal azonnali intézkedéseket kell tenni, a meglévő társadalmi és személyes vagyonok megőrzésére. Végrehajtásához javasoljuk a választó területenkénti körzeti megbízotti rendszer létrehozását.

A város és térsége épített örökségének kulturális hagyományrendszerének, természeti szépségének, megőrzését és fejlesztését. Parkerdők telepítését, a városi akácerdők felújítását, és a közben keletkező nagy mennyiségű, főleg a gyorsan növő akác növedékek hasznosítását.  

Az országos és helyi adottságok, gazdasági lehetőségeink, állami pénzek, pályázatok, támogatások, vállalkozói pénzek és sajáterő felhasználásával minél előbb el kellene kezdeni építeni az ide vezető utakat, a meglévő ipari parkok beruházásait, az arra még alkalmas bányák megnyitását. A gettósodott településrészek rehabilitációját, főleg az ott lakó, mély szegénységben élő nagyszámú lakosság érdekében és velük közösen, a saját érdekükben.

Ezekhez a város és a térség közös offenzívájával, kapcsolati rendszerével, a miniszterelnöki ajánlattal, meg kell szereznünk az illetékes miniszterek, államtitkárok, állami vezetők, gazdaságfejlesztő hivatalok támogató segítségét. Vállalkozások létrehozására és segítésére, az Önkormányzatnak, ajánlatos lenne pályázat figyelő, ajánló, szervező irodát létesítenie.

Elkerülhetetlenül szükséges a városunkról elterjedt rossz hírek megváltoztatása, egyrészt az elterjesztésében felelősök megszólításával, másrészt az értékeket rejtő városunk, gyönyörű környékünk és lehetőségeink bemutatásával. (Például, a céljainknak megfelelő beruházók személyes felkeresésével, a kiemelt városokban bemutatkozások és kiállítások tartásával, a médiák figyelmét is felkeltő jelentős események szervezésével, és még sokáig sorolhatnánk).

Kapcsolatot kell létrehozni a térség lehetőségeihez igazodó felsőoktatási intézményekkel, kihelyezett főiskolai karok, (pl. Gyöngyösi erdészeti) ide helyezésére, és segítségüket kérni a magasabb képzettségű emberek foglalkoztatását biztosító vállalkozások létrehozásához is.

A legfontosabb cél, hogy a város fejlődjön, a lakosság nyugalomban tudjon élni.

 Ezek megvalósításához segítségünket ajánljuk, megoldási javaslatokat készítünk.

A város vezetőinek pedig ez, az önként vállalt feladata. Erre kaptak felhatalmazást, és az ebben elért eredményeik alapján fognak az ózdi emberektől tiszteletet és megbecsülést szerezni maguknak.

Ózd, 2010-10-01. Telky János egyesületi elnök.