Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012 évi beszámoló

Vezetőség választó és beszámoló taggyűlés

Jegyzőkönyve.

 

Készült: Újra Ózdért Közhasznú Egyesület 2012 évi beszámoló és vezetőség választó taggyűlésén.

2013. május 8-án 9 órai kezdettel, az Ózdi Civil Házban, 3600 Ózd, Árpád vezér út 29 sz.

Vezetőség megbízatása 2013. május 31-én lejár.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők.

 

I.

Tisztségviselők megválasztása

 

Telky János az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd javasolja az alakuló közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyv vezetőjének Kónya Bélát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Pallosné Szabó Zsuzsannát és Kenéz Attilát, valamint azt, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai a jegyzőkönyv hitelesítői legyenek.

 

A jelöltek elfogadták a jelöléseket.

További javaslat, észrevétel nem volt. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

 

1/2013.(május 8.) számú határozat.

Az alakuló közgyűlés levezető elnöke és jegyzőkönyvvezetője Kónya Béla.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pallosné Szabó Zsuzsanna és Kenéz Attila.

 

II.

Kónya Béla levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére:

 

1. Az elnök ismerteti a 2012 éves beszámolókat, melyet vita követ.

2. Az egyesületet vezető tisztségviselők megválasztása.

3. Egyéb kérdések, javaslatok.

 

A napirendekkel kapcsolatosan észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

 

2/2013.(május 8.) számú határozat.

Az alakuló közgyűlés napirendje a következő pontokból áll:

1. Elnöki beszámolók, vita.

2. Vezetőség választás.

3. Egyéb kérdések.

 

 

III.

2012 éves beszámolók ismertetése, elfogadása.

 

A beszámolókat az egyesület tagjai a meghívóval együtt megkapták./ Itt csatolva a jegyzőkönyvhöz./

A beszámolóval kapcsolatban az alábbi hozzászólások hangzottak el:

·         Pallosné Szabó Zsuzsanna:

Civil kapcsolatok bővítésénél a közvetlen, személyes beszélgetés előnyét és fontosságát javasolja.

·         Barta Gáborné: Szintén a személyes találkozások fontosságát javasolja, a kapcsolatépítésben.

·         Az elnök törekedni fog a kapcsolat építésre a tagság segítségével.

A levezető elnök megköszöni a vezetőség munkáját.

 

Elfogadásra, szavazásra, javasolja a beszámolót. A jelenlévők egyhangúan elfogadták a beszámolót és a jelentéseket.

 

3/2013.(május 8.) számú határozat.

Az előzetesen kiküldött elnöki tájékoztatót, a 2012 számviteli beszámolót, és a közhasznúsági jelentést a jelen lévők egyhangú igen szavazattal elfogadták.

 

IV.

Egyesületi elnökválasztás.

 

A levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesületi elnök személyéről. Elfogadják-e a jelenlegi elnököt Telky Jánost jelöltnek?

 

Van-e javaslat más személyre? Nincs javaslat.

 

4/2013.(május 8.)számú határozat

A taggyűlés az Egyesület elnökének egyhangú igenszavazattal választotta meg, Telky János eddigi elnököt, aki nyilatkozott, hogy a tisztséget az alapszabály szerint vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

 

V.

Vezetőségi tagok választására, javaslat.

 

Ezt követően a levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület három vezetőségi tagjának személyéről, akik azok lesznek, akiket a tagság titkos szavazáson két, legtöbb szavazattal megválaszt.

 

 

 

 

Miksztai Pál elnökhelyettes előzetesen szót kért és bejelentette, hogy más, - Szövetségi elnöki - megbízatása miatt eddigi elnök helyettesi megbízást nem tudja vállalni.

 

Az elnök az eddigi két elnökségi tag helyett három személyt javasol, vezetőség fiatalítása miatt. A javasolt három személy, a jelenlegi két tag Rontó József és Kenéz Attila, valamint Horváth Károly, akit egyben elnökhelyettesnek is javasol.

 

Rontó József bejelenti, hogy egészségi állapota miatt lemond a vezetőségi tagságról.

Helyette másik tag jelölésére nem kerül sor, mert alapszabály szerint is, háromtagú az elnökség.

Szavazás következik.

A titkos szavazás megtörtént, a szavazóbizottság összeszámolta a szavazatokat.

És ennek alapján:

 

5/2013.(május 8.)számú határozat

A taggyűlés vezetőségi tagnak és elnökhelyettesnek választotta meg, Horváth Károlyt, aki nyilatkozott, hogy a tisztséget elfogadja.

Másik elnökségi tag pedig, Kenéz Attila maradt, akik nyilatkoztak, hogy a tisztséget alapszabály szerint vállalják, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn velük szemben.

 

A levezető elnök megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, az alakuló közgyűlést 11 órakor berekesztette.

 

k.m.f

 

Jegyzőkönyv vezető:

 

…..................................................

Kónya Béla

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

…................................................ …..…............................................

Pallosné Szabó Zsuzsanna. Kenéz Attila

Vezetőség választó és beszámoló taggyűlés

Jegyzőkönyve.

 

Készült: Újra Ózdért Közhasznú Egyesület 2012 évi beszámoló és vezetőség választó taggyűlésén.

2013. május 8-án 9 órai kezdettel, az Ózdi Civil Házban, 3600 Ózd, Árpád vezér út 29 sz.

Vezetőség megbízatása 2013. május 31-én lejár.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők.

 

I.

Tisztségviselők megválasztása

 

Telky János az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd javasolja az alakuló közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyv vezetőjének Kónya Bélát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Pallosné Szabó Zsuzsannát és Kenéz Attilát, valamint azt, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai a jegyzőkönyv hitelesítői legyenek.

 

A jelöltek elfogadták a jelöléseket.

További javaslat, észrevétel nem volt. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

 

1/2013.(május 8.) számú határozat.

Az alakuló közgyűlés levezető elnöke és jegyzőkönyvvezetője Kónya Béla.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pallosné Szabó Zsuzsanna és Kenéz Attila.

 

II.

Kónya Béla levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére:

 

1. Az elnök ismerteti a 2012 éves beszámolókat, melyet vita követ.

2. Az egyesületet vezető tisztségviselők megválasztása.

3. Egyéb kérdések, javaslatok.

 

A napirendekkel kapcsolatosan észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

 

2/2013.(május 8.) számú határozat.

Az alakuló közgyűlés napirendje a következő pontokból áll:

1. Elnöki beszámolók, vita.

2. Vezetőség választás.

3. Egyéb kérdések. 

 

III.

2012 éves beszámolók ismertetése, elfogadása.

 

A beszámolókat az egyesület tagjai a meghívóval együtt megkapták./ Itt csatolva a jegyzőkönyvhöz./

A beszámolóval kapcsolatban az alábbi hozzászólások hangzottak el:

·         Pallosné Szabó Zsuzsanna:

Civil kapcsolatok bővítésénél a közvetlen, személyes beszélgetés előnyét és fontosságát javasolja.

·         Barta Gáborné: Szintén a személyes találkozások fontosságát javasolja, a kapcsolatépítésben.

·         Az elnök törekedni fog a kapcsolat építésre a tagság segítségével.

A levezető elnök megköszöni a vezetőség munkáját.

 

Elfogadásra, szavazásra, javasolja a beszámolót. A jelenlévők egyhangúan elfogadták a beszámolót és a jelentéseket.

 

3/2013.(május 8.) számú határozat.

Az előzetesen kiküldött elnöki tájékoztatót, a 2012 számviteli beszámolót, és a közhasznúsági jelentést a jelen lévők egyhangú igen szavazattal elfogadták.

 

IV.

Egyesületi elnökválasztás.

 

A levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesületi elnök személyéről. Elfogadják-e a jelenlegi elnököt Telky Jánost jelöltnek?

 

Van-e javaslat más személyre? Nincs javaslat.

 

4/2013.(május 8.)számú határozat

A taggyűlés az Egyesület elnökének egyhangú igenszavazattal választotta meg, Telky János eddigi elnököt, aki nyilatkozott, hogy a tisztséget az alapszabály szerint vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

 

V.

Vezetőségi tagok választására, javaslat.

 

Ezt követően a levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület három vezetőségi tagjának személyéről, akik azok lesznek, akiket a tagság titkos szavazáson két, legtöbb szavazattal megválaszt.

 

Miksztai Pál elnökhelyettes előzetesen szót kért és bejelentette, hogy más, - Szövetségi elnöki - megbízatása miatt eddigi elnök helyettesi megbízást nem tudja vállalni.

 

Az elnök az eddigi két elnökségi tag helyett három személyt javasol, vezetőség fiatalítása miatt. A javasolt három személy, a jelenlegi két tag Rontó József és Kenéz Attila, valamint Horváth Károly, akit egyben elnökhelyettesnek is javasol.

 

Rontó József bejelenti, hogy egészségi állapota miatt lemond a vezetőségi tagságról.

Helyette másik tag jelölésére nem kerül sor, mert alapszabály szerint is, háromtagú az elnökség.

Szavazás következik.

A titkos szavazás megtörtént, a szavazóbizottság összeszámolta a szavazatokat.

És ennek alapján:

 

5/2013.(május 8.)számú határozat

A taggyűlés vezetőségi tagnak és elnökhelyettesnek választotta meg, Horváth Károlyt, aki nyilatkozott, hogy a tisztséget elfogadja.

Másik elnökségi tag pedig, Kenéz Attila maradt, akik nyilatkoztak, hogy a tisztséget alapszabály szerint vállalják, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn velük szemben.

 

A levezető elnök megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, az alakuló közgyűlést 11 órakor berekesztette.

 

k.m.f

 

Jegyzőkönyv vezető:

 

…..................................................

Kónya Béla

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

…................................................                                                               …..…............................................

Pallosné Szabó Zsuzsanna.                                                                               Kenéz Attila

 

 

 

 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

 

 

 

Közhasznú tevékenységek megnevezése:

Fö tev. kör: Közösség és településfejlesztés.

 

 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

6. kulturális örökség megóvása,

7. műemlékvédelem,

8. természetvédelem, állatvédelem,

9. környezetvédelem,

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

17. rehabilitációs foglalkoztatás,

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

19. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által Igényveigénybe vehető szolgáltatások.

 

3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:

 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 500-600 fő

 

 


 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Bevételt nem hozott.

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

 

           

Kézpénz

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

Kézpénz:                                                                   425                         rendezvények

Nem volt juttatás 2011 és 2012 sem.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

                                                                                                    

Előző év 2011              Tárgyév 2012

 

Alapadatok

0

0

                                                                                                                                    

B. Éves összes bevétel

0

602

                                                                                                                                    

ebből:

                                                                                                                                        

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

 

D. közszolgáltatási bevétel

0

302

                                                                                                 

E. normatív támogatás

0

300

                                                                                               

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

 

0

 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]                                                                                       

0

0

 

H. Összes ráfordítás (kiadás)

0

425

                                   

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

425

K. Adózott eredmény

0

147

 

 

 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

27 fő

         

 

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

                                                                                                                     

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

nem

nem

 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Nem

igen

 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

igen

igen

 

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Nem

nem

 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Nem

nem

 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

igen

Igen